Việt Nam English

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU THÁI NGUYÊN - KẾT QUẢ THI GIỮA KHÓA LỚP TEENS4B-6

23/11/2017 - 2600 lượt xem

0 stars / 0 rates

Ocean Edu Thái Nguyên xin gửi các em lớp TEENS4B-6 kết quả thi giữa khóa. Các em hãy cố gắng hơn nữa trong những bài thi sau nhé!

MID TEST RESULT

TEENS4B-6

STT Họ và tên Từ vựng Ngữ Pháp Đọc Nghe Nói  Viết Tổng điểm
15 30 10 5 10 15 85 100%
1 Đoàn Phúc Nguyên 14 24 2 3 8 12 63 74%
2 Đinh Thu Hằng 7 24 4 4 9 13 61 72%
3 Mai Ngọc Lan Đình 8 18 2 3 7 13 51 60%
4 Phạm Mai Lan 6 26 1 3 9 15 60 71%
5 Nghiêm Hoài Châm 4 16 0 2 6 8 36 42%
6 Chu Diệu Quỳnh 4 25 0 4 7 12 52 61%

 

Chú ý: Học viên không đủ tiêu chuẩn dự thi vì nghỉ quá nhiều và học viên bỏ thi sẽ không có mặt trong danh sách này.

-      Excellent (Xuất sắc): 95-100 %

-      Very Good (Giỏi):       90-95 %

-      Good (Khá):               85-90 %

-     Pass (Đạt):                 75-85 %

 -    Failed (Không đạt):     below 75%

Ocean Edu Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 01 - Đường Bắc Sơn - Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.2.200.999

Đăng ký học tiếng Anh miễn phí