Việt Nam English

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU THÁI NGUYÊN - KẾT QUẢ THI KẾT KHÓA LỚP GN2B-7

16/11/2017 - 2258 lượt xem

0 stars / 0 rates

Ocean Edu Thái Nguyên xin gửi các bạn lớp GN2B-7 kết quả thi kết khóa. Các bạn hãy cố gắng hơn nữa trong những bài thi sau nhé!

FINAL TEST RESULT

GN2B-7

No.

Student's Name

Listening

Vocabulary

Pronunciation

Reading &Writing

Grammar

Total

Percentage

20

19

25

25

36

125

100%

1

Nguyễn Như Quỳnh

12

17

18

22

36

105

84%

2

Lưu Văn Quỳnh

17

17

21

24

34

113

90%

3

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

16

14

19

19

17

85

68%

4

Nguyễn Minh Hiếu

17

18

17

23

22

97

78%

5

Trần Thị Ngọc Oanh

11

9

18

15

22

75

60%

6

Vi Huy Hoàng

16

13

19

19

25

92

74%

7

Vũ Thị Phương Hoa

13

13

21

14

28

89

71%

 

Chú ý: Học viên không đủ tiêu chuẩn dự thi vì nghỉ quá nhiều và học viên bỏ thi sẽ không có mặt trong danh sách này.

-      Excellent (Xuất sắc): 95-100 %

-      Very Good (Giỏi):       90-95 %

-      Good (Khá):               85-90 %

-     Pass (Đạt):                 75-85 %

 -    Failed (Không đạt):     below 75%

Ocean Edu Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 01 - Đường Bắc Sơn - Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.2.200.999

Đăng ký học tiếng Anh miễn phí