Việt Nam English

NHÀ TÂM LÝ HỌC VỚI CÔNG VIỆC GIẢNG DẠY

28/11/2015 - 5620 lượt xem

0 stars / 0 rates

Tôi không có tài năng gì đặc biệt mà chỉ có niềm đam mê và sự tò mò về công việc giảng dạy cũng như việc tiếp cận nền văn hóa mới.

I am a Psychologist who is passionate about teaching. My major is Educational Psychology. I also took up Management Education to teach college students in the Philippines. I have been teaching for 10 years. I love and prefer teaching adult students. I have no special talent I am only passionate and curious about teaching and learning new culture.

Tôi là một nhà tâm lý học rất đam mê giảng dạy. Chuyên ngành chính của tôi là tâm lý giáo dục. Tôi cũng đã tham gia công tác quản lý giáo dục nhằm giảng dạy cho các bạn sinh viên ở Philippin. Tôi đã giảng dạy trong 10 năm. Tôi yêu và thích công việc giảng dạy những bạn sinh viên trưởng thành. Tôi không có tài năng gì đặc biệt mà chỉ có niềm đam mê và sự tò mò về việc giảng dạy cũng như việc tiếp cận nền văn hóa mới.

Bài viết liên quan

ĐAM MÊ VỚI VIỆC GIẢNG DẠY TẠI OCEAN EDU

Xem tiếp

TEACHING ENGLISH - THE BEST CHOICE

Xem tiếp

TEACHING ENGLISH - MY LOVE

Xem tiếp

Giảng dạy tại Ocean Edu thật tuyệt vời

Xem tiếp

Chia sẻ của cô JERALYN “JERA” WACAN

Xem tiếp
Đăng ký học tiếng Anh miễn phí