Việt Nam English

Đội ngũ giáo viên và phương pháp giảng dạy

JOCELYN GUZMAN AGUAYO
JOCELYN GUZMAN AGUAYO
Teacher

Cô Jocelyn là thạc sĩ nghệ thuật giáo dục, đầy đủ các bằng cấp chứng chỉ Tiếng Anh TOR -M.A in Education, IELTS, TOEIC, PRC, CHED, PBET. Cô đã giảng dạy hơn 26 năm, làm việc ở Philippines 12 năm, hơn 13 năm ở Thái Lan với tư cách là giáo viên EFL và hiện đang làm việc tại Ocean Edu từ năm 2007 đến nay.
 

MITCHELL “MITCH” BAKER
(Teacher)
MONRE ARMAND ROUSSEAU
(Teacher)
NICO JAMES ALAGASI BANTAYANON
(Training Director)
RUEL “RUEL” BANTOTO
(Teacher)
REX TECSON
(Teacher)
VICENTA LAO
(Teacher)