Việt Nam English

Đội ngũ giáo viên và phương pháp giảng dạy

Monre Armand Rousseau
Monre Armand Rousseau
Teacher

Giáo viên Monre Armand Rousseau là một giáo viên bản ngữ của Ocean Edu. Thầy đã tham gia khóa học và nhận chứng chỉ quốc tế TEFL với 120 giờ đào tạo cùng với 10 tháng kinh nghiệm giảng dạy

 

MITCHELL “MITCH” BAKER
(Teacher)
NICO JAMES ALAGASI BANTAYANON
(Training Director)
RUEL “RUEL” BANTOTO
(Teacher)
REX TECSON
(Teacher)
JOCELYN GUZMAN AGUAYO
(Teacher )
VICENTA LAO
(Teacher)