Việt Nam English

Đội ngũ giáo viên và phương pháp giảng dạy

REX TECSON
REX TECSON
Teacher

Thầy giáo Rex E. Tecson là một thầy giáo trẻ đến từ Philippines. Thầy đã tốt nghiệp bằng cử nhân chuyên ngành Khoa học khoa Quản trị kinh doanh  và chuyên ngành Sư phạm phổ thông tại Trung tâm giáo dục công nghệ và định hướng nghề nghiệp.Thầy đã được cấp bằng giảng dạy chuyên môn. Khi sống ở Philippines, thầy từng là giảng viên tại các bộ môn: Kế toán, Kinh Doanh, Quản Trị, Truyền thông tiếp thị trong 3 năm. Cho đến nay, thầy Rex đã giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam được 1 năm. Hơn nữa, thầy giáo đã có bằng Thạc sĩ quản trị kinh doanh và tham gia một vài học phần trong chương trình đạo tạo tiến sĩ chuyên ngành Quản Lý. Là một giáo viên có bằng ESL, bên cạnh khả năng dạy tiếng Anh, thầy Rex còn là một giáo viên vui tính, năng nổ và nhiệt huyết.

 

MITCHELL “MITCH” BAKER
(Teacher)
MONRE ARMAND ROUSSEAU
(Teacher)
NICO JAMES ALAGASI BANTAYANON
(Training Director)
RUEL “RUEL” BANTOTO
(Teacher)
JOCELYN GUZMAN AGUAYO
(Teacher )
VICENTA LAO
(Teacher)