Việt Nam English

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU THÁI NGUYÊN - KẾT QUẢ THI GIỮA KHÓA LỚP GN1A-36

23/11/2017 - 2698 lượt xem

0 stars / 0 rates

Ocean Edu Thái Nguyên xin gửi các em lớp GN1A-36 kết quả thi giữa khóa. Các em hãy cố gắng hơn nữa trong những bài thi sau nhé!

MID TEST RESULT

GN1A-36

 

STT Họ và tên Ngữ pháp Đọc Nghe Nói  Viết Tổng điểm
73 24 20 10 10 137 100%
1 Bùi Đức Mạnh 67 24 19 7 8 125 91%
2 Nguyễn Lan Anh 59 20 15 5 8 107 78%
3 Nguyễn Thị Vân 71 23 18 6 8 126 92%
4 Vũ Đình Dũng 46 11 13 4 5 79 58%
5 Ngô Văn Hùng 64 23 17 5 9 118 86%
6 Đỗ Phương Ly 48 18 10 5 0 81 59%
7 Nhung 58 20 17 5 8 108 79%
8 Trần Thị Quý Hoa 62 21 18 6 7 114 83%
9 Đỗ Thị Nụ 58 10 10 5 7 90 66%
10 Hoàng Minh Hiệp 65 21 19 7 8 120 88%
11 Đinh Huệ 62 18 19 5 7 111 81%
12 Đoàn Anh Trà 61 14 15 6 8 104 76%
13 Lê Đức Dung 61 20 17 5 9 112 82%
14 Phan Huy Hoàng 59 22 19 5 7 112 82%
15 Nguyễn Đức Anh 63 18 16 6 9 112 82%

 

Chú ý: Học viên không đủ tiêu chuẩn dự thi vì nghỉ quá nhiều và học viên bỏ thi sẽ không có mặt trong danh sách này.

-      Excellent (Xuất sắc): 95-100 %

-      Very Good (Giỏi):       90-95 %

-      Good (Khá):               85-90 %

-     Pass (Đạt):                 75-85 %

 -    Failed (Không đạt):     below 75%

Ocean Edu Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 01 - Đường Bắc Sơn - Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.2.200.999

Đăng ký học tiếng Anh miễn phí