Việt Nam English

Đội ngũ giáo viên và phương pháp giảng dạy

Manfred Johan du Plooy (Manny)
Manfred Johan du Plooy (Manny)
Teacher

Là một giáo viên bản ngữ, thầy Manfred Johan du Plooy (Manny) đã có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh 2 năm tại Thái Lan và nhận được chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh quốc tế TEFL.

 

MITCHELL “MITCH” BAKER
(Teacher)
ASHLEY BAKER
(Teacher)
EKATERINA BAUM
(Teacher)
MONRE ARMAND ROUSSEAU
(Teacher)
MARTHA FRANCINA BUHRMANN
(Teacher)
VLADIMIR "VOLO" PRIKHODKO
(Teacher)