Việt Nam English

Giải Thưởng & Chứng Nhận

Một hành trình phát triển liên tục không ngừng, sau 11 năm xây dựng và phát triển, Ocean Edu Việt Nam đã và đang ngày càng khẳng định được vị thế của mình trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh. Hiện Ocean Edu Việt Nam sở hữu nhiều giải thưởng và thành tựu về uy tín thương hiệu, chất lượng đào tạo cùng những đóng góp cho cộng đồng và xã hội.

ocean edu ocean edu
   

 

ocean edu ocean edu
   

 

ocean edu ocean edu