Việt Nam English

Đội ngũ giáo viên và phương pháp giảng dạy

Mariska Van der Linde
Mariska Van der Linde
Teacher

Cô giáo  Mariska Van der Linde là một giáo viên bản ngữ. Cô từng tham gia dạy tiếng Anh tại Trại hè tiếng Anh quốc tế phi lợi nhuận. Cô đã nhận chứng chỉ dạy tiếng Anh quốc tế TESOL.

 

MITCHELL “MITCH” BAKER
(Teacher)
ASHLEY BAKER
(Teacher)
EKATERINA BAUM
(Teacher)
MONRE ARMAND ROUSSEAU
(Teacher)
MARTHA FRANCINA BUHRMANN
(Teacher)
VLADIMIR "VOLO" PRIKHODKO
(Teacher)