Việt Nam English

Đội ngũ giáo viên và phương pháp giảng dạy

VLADIMIR "VOLO" PRIKHODKO
VLADIMIR "VOLO" PRIKHODKO
Teacher

Thầy Volodiasan  có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy tại nhiều quốc gia trên thế giới: Anh, Mĩ, Singapore, Thái Lan, thầy có bằng TESOL, đào tạo ra nhiều học viên đạt IELTS 8.0. Là giảng viên của Ocean từ năm 2014, thầy viết ra rất nhiều chương trình học phù hợp với tâm lý lứa tuổi học viên và đặc thù văn hóa Việt Nam, được học viên yêu mến, phụ huynh tin tưởng là nguồn động lực cho thầy giảng dạy lâu dài tại Ocean Edu.

 

MITCHELL “MITCH” BAKER
(Teacher)
ASHLEY BAKER
(Teacher)
MONRE ARMAND ROUSSEAU
(Teacher)
NICO JAMES ALAGASI BANTAYANON
(Training Director)
VLADIMIR GRIGOROVICH
(Teacher)
MANFRED JOHAN DU PLOOY (MANNY)
(Teacher)