Việt Nam English

Đội ngũ giáo viên và phương pháp giảng dạy

RUEL “RUEL” BANTOTO
RUEL “RUEL” BANTOTO
Teacher

Thầy Ruel tốt nghiệp từ Đại học St. Paul - Dumaguete với mức độ Cử nhân Khoa học Giáo dục Trung học. thầy tham gia giảng dạy một năm tại St. Paul University - Dumaguete và sau đó dạy tại trường Maryvit -Pattaya, Thái Lan từ năm 2008 đến năm 2012. thầy Ruel. Trong quá trình giảng dạy tại các trường học thầy luôn trau dồi nâng cao kỹ năng chuyên môn và khả năng sư phạm của mình. Đến với Ocean Eu Việt Nam từ tháng 2 năm 2013 thầy cảm thấy gần gũi thân thiện từ những học sinh, con người nơi đây,điều đó đã tạo động lực cho thầy gắn bó giảng dạy và được rất nhiều học sinh yêu quý.

MITCHELL “MITCH” BAKER
(Teacher)
MONRE ARMAND ROUSSEAU
(Teacher)
NICO JAMES ALAGASI BANTAYANON
(Training Director)
REX TECSON
(Teacher)
JOCELYN GUZMAN AGUAYO
(Teacher )
VICENTA LAO
(Teacher)