Việt Nam English

Học Tiếng Anh tại Ocean Edu Buôn Ma Thuột- Kết quả thi cuối kỳ- Lớp KIDS1A19

09/09/2017 - 747 lượt xem

0 stars / 0 rates

Học Tiếng Anh tại Ocean Edu Buôn Ma Thuột- Kết quả thi cuối kỳ- Lớp KIDS1A19

                                      FINAL TEST RESULT

                                                                                        KIDS1A19 

No.

Student's Name

Vocabulary

Grammar

Phonics

Command

Speaking

Total

Percentage

20

4

6

10

10

50

100%

1

Jasmine

20

4

6

10

9

49

98.0%

2

Lily

20

4

6

10

9

49

98.0%

3

Nora

20

4

6

10

9

49

98.0%

4

Jessie

20

4

6

10

9

49

98.0%

5

Tina

20

4

6

10

9

49

98.0%

6

Kevin

20

4

6

10

8

48

96.0%

7

Ken

20

4

6

9

9

48

96.0%

8

Amy

20

4

6

10

8

48

96.0%

9

David

19

4

6

10

9

48

96.0%

10

Ruby

18

4

6

10

9

47

94.0%

11

Alex

17

4

6

10

9

46

92.0%

12

Tom

16

4

6

10

9

45

90.0%

13

Henry

18

3

4

9

8

42

84.0%

14

Laura

16

3

6

8

7

40

80.0%

15

Robert

12

4

6

8

8

38

76.0%

 

Chú ý: Hc viên không đ tiêu chun d thi vì ngh quá nhiu, và hc viên b thi, s không có mt trong danh sách này

Note (Ghi chú):

Note (Ghi chú):

  95 - 100% - Excellent  (Xut sc)

90 - 95% - Very Good (Gii)

85 - 90% - Good (Khá)

75 - 85% - Passed (Đu)

75 - below - Failed (Rt)

(*) Comment ca giáo viên đi vi tng hc viên s được gi trc tiếp đến hc viên thông qua phiếu báo đim.

Nhng hc viên không tham gia thi s không có tên trong danh sách và không được gi comment.

Trong trường hp hc viên chưa  nhn được phiếu báo đim phi thông báo ngay vi P. Đào to.

                                                                                                        OCEAN BUÔN MA THUT

                                                                                                               PHÒNG ĐÀO TO

                             

 

Bài viết liên quan

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI GIỮA KHÓA LỚP KIDS23_5B

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI GIỮA KHÓA LỚP TEENS6_1A

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP GN2_2A

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP KIDS13_4B

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP KIDS14_3B

Xem tiếp
Đăng ký học tiếng Anh miễn phí