Việt Nam English

Học tiếng Anh tại Ocean Edu Buôn Ma Thuột - Kết quả thi giữa khóa -KIDS4B13

17/07/2017 - 532 lượt xem

0 stars / 0 rates

Học tiếng Anh tại Ocean Edu Buôn Ma Thuột - Kết quả thi giữa khóa -KIDS4B13

 

 

MIDTERM TEST RESULT

           KIDS4B13

 

Name

Communication

Grammar

Reading

Vocabulary

Writing

Listening

Total

 

20

30

10

25

15

100

Tim

19

30

10

22

12

93

Charlie

18

29

7

24

14

92

Ella

20

27

10

23

11

91

Lisa

20

24

10

22

11

88

Tommy

20

26

7

24

8

85

Scott

14

28

8

23

11

84

Sally

16

23

9

24

8

80

Sam

16

25

6

24

7

78

Ben

14

26

9

23

5

77

Lily

18

22

5

22

8

75

June

12

25

4

20

9

70

Peter

11

25

8

20

5

69

Li

11

15

9

17

5

57

Tony

10

20

3

10

5

48

 

Chú ý: Học viên không đủ tiêu chuẩn dự thi vì nghỉ quá nhiều, và học viên bỏ thi, sẽ không có mặt trong danh sách này

Note (Ghi chú):

Note (Ghi chú):

  95 - 100% - Excellent  (Xuất sắc)

90 - 95% - Very Good (Giỏi)

85 - 90% - Good (Khá)

75 - 85% - Passed (Đậu)

75 - below - Failed (Rớt)

(*) Comment của giáo viên đối với từng học viên sẽ được gửi trực tiếp đến học viên thông qua phiếu báo điểm.

Những học viên không tham gia thi sẽ không có tên trong danh sách và không được gửi comment.

Trong trường hợp học viên chưa  nhận được phiếu báo điểm phải thông báo ngay với P. Đào tạo.

                                                                                                        OCEAN BUÔN MA THUỘT

                                                                                                               PHÒNG ĐÀO TẠO

Bài viết liên quan

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI GIỮA KHÓA LỚP TEENS6_1A

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP GN2_2A

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP KIDS13_4B

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP KIDS14_3B

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA LỚP KIDS10_2A

Xem tiếp
Đăng ký học tiếng Anh miễn phí