Việt Nam English

Lịch khai giảng tháng 7, 8, 9 năm 2016 - Ocean Edu Vĩnh Yên

01/07/2016 - 7560 lượt xem

0 stars / 0 rates

Ocean Edu Vĩnh Yên xin thông báo lịch khai giảng dự kiến tháng 7, 8, 9/2016.

Lịch Khai Giảng

Enrollment Management Plan

từ 1/7/2016 đến 30/9/2016       

STT

Lớp học trước

Lớp học sắp tới

Thời lượng (giờ)/buổi

Số buổi/tuần

Thời khóa biểu

Số lượng học viên đã đăng ký vào lớp

Giáo viên

Phòng

Số lượng học viên dự kiến

Ngày khai giảng

No.

Previous Class

Upcoming Class

Time per meeting

Number of Meeting/week

Schedule

Total students enrolled

Teacher

Room

Expected number of students

Start day

1

KINDY1B-3

KINDY2A

1.5

2

Sat/Sun  8:00 - 9:30

9

T.Angellu

401

11

25/6/2016

2

 

KINDY2B

1.5

2

Wed/Fri 17:30 - 19:00

13

T.Angellu

302

15

1/7/2016

3

 

KIDS1A

1.5

2

Mon/Wed 16:00 - 17:30

7

T.Charm

301

10

6/7/2016

4

 

KIDS2B

1.5

2

Sat/Sun  14:00 - 16:00

5

T.Rex

303

12

23/7/2016

5

 

TEENS2A

1.5

2

Sat/Sun  17:30 - 19:00

12

T.Rex

201

15

9/7/2016

6

 

GN1A

2.0

2

Wed/Fri 19:30 - 21:30

8

T.Angel

302

12

20/7/2016

7

 

GN2B

2.0

2

Tue/Thu 19:30 - 21:30

10

T.Carla

301

15

13/7/2016

8

KINDY1A-10

KINDY1B

1.5

2

Sat/Sun  16:00 - 17:30

6

T.Angellu

401

10

6/8/2016

9

 

KIDS2B

1.5

2

Sat/Sun  16:00 - 17:30

9

T.Rex

302

14

7/8/2016

10

 

KIDS1A

2.0

2

Sat/Sun  14:00 - 16:00

12

T.Charm

301

15

13/8/2016

11

 

TEENS1A

1.5

2

Sat/Sun  9:30 - 11:00

5

T.Rex

303

10

6/8/2016

12

 

TEENS1A

1.5

2

Mon/Wed 17:30 - 19:00

7

T.Rex

201

13

10/8/2016

13

 

TEENS3A

1.5

2

Wed/Fri 19:30 - 21:00

14

T.Angel

302

15

12/8/2016

14

 

GN1B

2.0

2

Tue/Thu 19:30 - 21:30

6

T.Carla

301

15

16/8/2016

15

 

GN2A

2.0

2

Mon/Fri 19:30 - 21:30

7

T.Rex

201

12

26/8/2016

16

 

KIDS1A

1.5

2

Mon/Thu 17:30 - 19:30

4

T.Angel

302

10

1/9/2016

17

 

KIDS1B

2.0

2

Sat/Sun  14:00 - 16:00

5

T.Rex

303

12

10/9/2019

18

 

KIDS3A

1.5

2

Sat/Sun  17:30 - 19:00

9

T.Angel

401

12

4/9/2016

19

TEENS1A

TEENS1B

1.5

2

Mon/Wed

6

T.Charm

301

10

21/9/2016

20

 

TEENS2B

1.5

2

Sat/Sun  17:30 - 19:00

12

T.Charm

301

15

17/9/2016

21

 

GN1A

2.0

2

Tue/Thu 19:30 - 21:30

8

T.Carla

301

10

15/9/2016

22

 

GN2B

2.0

2

Tue/Fri

10

T.Rex

303

12

23/9/2016

 

Địa chỉ liên hệ: Trung tâm ngoại ngữ Ocean Edu Vĩnh Yên – số 13 – đường Nguyễn Tất Thành – Liên Bảo – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113728088/02113728089

Bài viết liên quan

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN THÁNG 7 NĂM 2018 - OCEAN EDU VĨNH YÊN

Xem tiếp

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN THÁNG 6 NĂM 2018 - OCEAN EDU VĨNH YÊN

Xem tiếp

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN THÁNG 4 NĂM 2018 - OCEAN EDU VĨNH YÊN

Xem tiếp

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN THÁNG 3 NĂM 2018 - OCEAN EDU VĨNH YÊN

Xem tiếp

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN THÁNG 1 NĂM 2018 - OCEAN EDU VĨNH YÊN

Xem tiếp
Đăng ký học tiếng Anh miễn phí