Việt Nam English

Đội ngũ giáo viên và phương pháp giảng dạy

Marzanne de Beer
Marzanne de Beer
Teacher

Cô giáo Marzanne de Beer là một giáo viên bản ngữ, có đã được cấp chứng chỉ dạy tiếng Anh TEFL với 120 giờ đào tạo và 10 tháng kinh nghiệm giảng dạy.

 

MITCHELL “MITCH” BAKER
(Teacher)
MONRE ARMAND ROUSSEAU
(Teacher)
CHRISTINA ELIZABETH HAGLUND
(Teacher)
CHRISTO WESSELS
(Teacher)
NICO JAMES ALAGASI BANTAYANON
(Training Director)
RUEL “RUEL” BANTOTO
(Teacher)