Việt Nam English

Chính sách bảo đảm chất lượng khóa học thế nào ?

15/11/2016 - 13753 lượt xem

3,5 stars / 4 rates

Với việc “Học tiếng Anh cam kết đầu ra” Ocean Edu cam kết học viên sẽ đạt được 100% mục tiêu ban đầu của khoá học, giúp các em đảm bảo quyền lợi học tập đến khi đạt được trình độ theo đúng cam kết đầu ra và không phải đóng thêm bất cứ một khoản chi phí phát sinh nào khác.

Với các học viên chậm trong lớp, sẽ có các buổi hỗ trợ riêng hoàn toàn miễn phí để giúp học viên đảm bảo mục tiêu học tập ban đầu.

Bài viết liên quan

Giáo viên là người Việt hay người nước ngoài?

Xem tiếp

Phương pháp học ở Ocean Edu là phương pháp gì ?

Xem tiếp

Trung tâm dạy giáo trình gì ?

Xem tiếp

Lớp học gồm bao nhiêu học viên 1 lớp?

Xem tiếp

Thời gian học một khóa như thế nào ?

Xem tiếp
Đăng ký học tiếng Anh miễn phí