Việt Nam English

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI GIỮA KHÓA LỚP KIDS22_2B

01/11/2018 - 851 lượt xem

0 stars / 0 rates

HỌC TIẾNG ANH TẠI OCEAN EDU BUÔN MA THUỘT - KẾT QUẢ THI GIỮA KHÓA LỚP KIDS22_2B

 MIDTERM TEST RESULT

KIDS22_2B

 

Name

Vocabulary

Grammar

Writing

Speaking

Total

 

Percentage

 

63

54

10

10

137

100

Sandy

63

54

10

10

137

100

Candy

62

54

10

10

136

99

Bea

63

50

9

10

132

96

Peter

62

50

9

10

131

96

Jessie

63

47

7

10

127

93

John

62

44

8

10

124

91

Bell

58

47

7

10

122

89

Mary

60

46

5

9

120

88

Goku

59

45

4

7

115

84

Sam

58

41

7

7

113

83

Tom

59

35

5

9

108

79

Mark

49

40

8

9

106

77

Tina

58

38

1

6

103

75

Chú ý: Học viên không đủ tiêu chuẩn dự thi vì nghỉ quá nhiều, và học viên bỏ thi, sẽ không có mặt trong danh sách này

Note (Ghi chú):

95 - 100% - Excellent (Xuất sắc)                                            90 - 95% - Very Good (Giỏi)

85 - 90% - Good (Khá)                                                           75 - 85% - Passed (Đậu)

75 - below - Failed (Rớt)

(*) Comment của giáo viên đối với từng học viên sẽ được gửi trực tiếp đến học viên thông qua phiếu báo điểm.

Những học viên không tham gia thi sẽ không có tên trong danh sách và không được gửi comment.

Trong trường hợp học viên chưa  nhận được phiếu báo điểm phải thông báo ngay với P. Đào tạo.

                                                                                                        OCEAN BUÔN MA THUỘT

                                                                                                               PHÒNG ĐÀO TẠO

Bài viết liên quan

Học tiếng Anh tại Ocean Edu Buôn Ma Thuột - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA - Lớp KIDS9_3A

Xem tiếp

Học tiếng Anh tại Ocean Edu Buôn Ma Thuột - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA - Lớp KIDS7_4A

Xem tiếp

Học tiếng Anh tại Ocean Edu Buôn Ma Thuột - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA - Lớp GN4_2B

Xem tiếp

Học tiếng Anh tại Ocean Edu Buôn Ma Thuột - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA - Lớp TEENS13_2A

Xem tiếp

Học tiếng Anh tại Ocean Edu Buôn Ma Thuột - KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA - Lớp KIDS6_2B

Xem tiếp
Đăng ký học tiếng Anh miễn phí