Việt Nam English

Trung tâm dạy giáo trình gì ?

15/11/2016 - 16653 lượt xem

5 stars / 1 rates

Ocean Edu luôn cập nhật những giáo trình tiên tiến và phù hợp cho từng khoá học theo chuẩn của Oxford.

Bài viết liên quan

Giáo viên là người Việt hay người nước ngoài?

Xem tiếp

Phương pháp học ở Ocean Edu là phương pháp gì ?

Xem tiếp

Lớp học gồm bao nhiêu học viên 1 lớp?

Xem tiếp

Thời gian học một khóa như thế nào ?

Xem tiếp

Chính sách bảo đảm chất lượng khóa học thế nào ?

Xem tiếp
Đăng ký học tiếng Anh miễn phí