Việt Nam English

Tiếng Anh giao tiếp tổng quát

Chương trình Tiếng Anh Giao tiếp thích hợp cho người lớn, những ai muốn nâng cao kiến thức và khả năng sử dụng tiếng Anh cho nhiều mục đích khác nhau. Trong mỗi khóa học, đề cương, giáo án được biên soạn phù hợp với mức độ tiến bộ dần của học viên. Học viên sẽ được học từ mới, cách phát âm chuẩn xác, thực hành và hoàn thiện các kỹ năng nghe nói thông qua các hoạt động giao tiếp.

tiếng anh người lớn

Đăng ký học tiếng Anh miễn phí

Luyện phát âm chuẩn

Bạn đã thành thạo các kỹ năng nghe – nói - đọc - viết trong tiếng Anh nhưng vẫn chưa tự tin khi giao ...

Xem tiếp
Luyện kỹ năng tiếng Anh

Là chương trình được thiết kế đặc biệt giúp học viên có thể phản xạ nhanh trong các tình huống giao ...

Xem tiếp
Tiếng Anh theo nhóm

Chương trình học tiếng Anh theo nhóm được Ocean Edu đặc biệt biên soạn theo nhu cầu học nhóm của học ...

Xem tiếp
Ngữ pháp tiếng Anh

Chương trình được thiết kế cho các học viên phát triển nền móng ngữ pháp tiếng Anh vững chắc và củng ...

Xem tiếp