Việt Nam English

Thời gian học một khóa như thế nào ?

15/11/2016 - 1875 lượt xem


Thời gian học của các lớp là 2 buổi/ tuần và từ 1,5 - 2 tiếng mỗi buổi tùy từng khóa học.

Mỗi khoá sẽ kéo dài trong 12 tuần. Trong mỗi khoá sẽ có các bài kiểm tra trình độ học viên giữa khoá và cuối khoa; giúp đánh giá được kết quả học của học viên kịp thời, đồng thời điều chỉnh khoá học cho phù hợp với từng học viên.

Bài viết liên quan

Đăng ký học tiếng Anh miễn phí